Оновлено
2016-12-16
12:08

                           Історія факультету педагогіки, психології та соціальної роботи

       Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи – єдиний такого типу структурний підрозділ у класичних університетах України – відкрито ухвалою вченої ради університету від 25 квітня 1991 р. для підготовки фахівців з вищою освітою за скороченим (3-річним) терміном навчання зі спеціальності «Початкове навчання» за спеціалізаціями «Українознавство» та «Практична психологія».

Ініціаторами створення факультету виступили проректор з навчально-методичної роботи Чернівецького університету доцент В. І. Ващенко та директор Чернівецького педагогічного училища В. А. Літовченко. Основу його становили факультет підвищення кваліфікації учителів, який діяв в університеті з 1988 р. (декан – доцент І. С. Руснак), кафедри  педагогіки і психології (завідувач – доцент П. Є. Мармазинська) і філософії (завідувач – доцент Б. В. Починок).

Хоча це один з наймолодших факультетів, його витоки сягають перших років діяльності Чернівецького університету. Зокрема, у 1875 р. на філософському факультеті з метою підготовки вчительських кадрів була відкрита кафедра філософії та педагогіки, яка в 1923 р. реорганізована у кафедру педагогіки та соціології. Протягом 1926-1927 років на кафедрі діяв педагогічний семінар, слухачі якого поглиблено вивчали цикл психолого-педагогічних дисциплін і здобували право викладати у гімназіях. Семінар мав відповідні науково-дослідні секції, а саме: педагогічну (керівник – Константін Нарлі), етики (керівник – Треян Брейляну), психології (керівник – Олександру Йєшан). Очолив Педагогічний семінар К. Нарлі, а його заступником призначений Сімеон Релі.

З 1927 р. під керівництвом професора К. Нарлі почала функціонувати кафедра педагогіки та історії педагогіки. У 1940 р. вона отримала статус загальноуніверситетської, а у повоєнні часи відновила роботу як кафедра педагогіки та психології. У різні роки нею завідували І. І. Кобиляцький, Л. П. Шевцова (до 1978), С. В. Далавурак (1978-1984), П. Є. Мармазинська (1984-1992), Д. І. Пенішкевич (1992).

 Організатором і першим деканом педагогічного факультету став к. філол. н., доц. І. С. Руснак. Він очолював факультет до кінця 1998 р. Із січня 1999 р. до листопада 2000 р. обов’язки декана факультету виконував к. філол. н., доц. В. С. Филипчук. Із листопада 2000 р. і до кінця січня 2005 р. факультет знову очолив д. пед. наук, проф. І. С. Руснак. З 1 лютого 2005 р. деканом призначено д. філол. н., проф. І. М. Зварича.

На базі новоствореного факультету та Чернівецького педагогічного училища ім. О. Маковея в 1991 р. організовано навчальний комплекс «Педагог», який забезпечував підготовку фахівців з педагогіки та методики початкового навчання, а також здійснював підвищення кваліфікації вчителів-предметників з 12 спеціальностей і перепідготовку вчителів української мови і літератури, практичних психологів.

Діяльність навчального комплексу було спрямовано на практичне впровадження принципів безперервної освіти на всіх етапах через об’єднання зусиль педагогічного, методичного, наукового і матеріально-технічного потенціалу навчальних закладів різного типу з метою підвищення ефективності навчального процесу, якості підготовки фахівців.

Згідно з Положенням про навчальний комплекс з підготовки педагогічних кадрів першими студентами факультету стали 50 випускників Чернівецького педучилища, які здобували вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка та методика початкового навчання».

У 1992 р. розпочато підготовку фахівців зі спеціальностей «Педагогіка та психологія дошкільна» (з набором 25 студентів на денну форму навчання і стільки ж на заочну) та «Музика». Відкрито заочну форму навчання зі спеціальності «Педагогіка та методика початкового навчання» (набір – 25 студентів). Введено додаткові спеціалізації «Практична психологія» та «Українознавство».

Для забезпечення підготовки вчителів музики та народознавства відкрито кафедру музику. Її організатором і першим завідувачем став лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, народний артист України, керівник і головний диригент Буковинського заслуженого ансамблю пісні і танцю А. М. Кушніренко.

У грудні 1992 р. на базі кафедри педагогіки та психології створено 2 випускні кафедри: педагогіки (завідувач к. пед. н., доц. Д. І. Пенішкевич), психології та соціології (завідувач д. соціол. н., проф. М. І. Пірен).

Відповідно до концепції розвитку факультету та з урахуванням потреб регіону в 1998 р. розпочато підготовку фахівців на базі загальної середньої освіти зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Психологія»; з 1999 р. для спеціальності «Початкове навчання» введено додаткову спеціалізацію «Образотворче мистецтво», а з 2002 р. – «Іноземна мова (англійська, німецька)» та «Дошкільне виховання». З 2000 р. на факультеті здійснювалася підготовка фахівців зі спеціальності «Фізична культура і валеологія» за повним і скороченим терміном навчання на денній і заочній формах.

У вересні 2002 р. кафедру педагогіки реорганізовано у випусні: загальної і соціальної педагогіки (зав. кафедри к. пед. н., проф. Д. І. Пенішкевич, з 2007 р. завідувач к. пед. н., доц. І. М. Петрюк), педагогіки і методики початкового навчання (завідувач д. пед. н., проф. І. С. Руснак, з 2011 р. - д.психол.н., професор Іванчук М.Г.).

1 вересня 2006 р. ухвалою вченої ради університету (від 27 квітня 2006 р., протокол № 3, наказ № 69 від 5 червня 2006 р.) педагогічний факультет перейменовано на факультет педагогіки, психології та соціальної роботи.

Тоді ж відбулися структурні зміни у складі факультету – кафедру психології реорганізовано у випускні: психології (завідувач д. філол. н., проф. І. М. Зварич) та прикладної (з 2008 р. – практичної) психології (завідувач к. психол. н., доц. В. М. Радчук). З 1 вересня 2007 р. на їх основі виокремлено ще одну випускну кафедру – педагогіки та психології дошкільної освіти (завідувач к. пед. н., доц. М. І. Олійник).

З 1 вересня 2008 р. на факультеті розпочалася підготовка студентів ще за однією спеціальністю – «Практична психологія». А спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура» рішенням Вченої ради університету та згідно наказу ректора виокремлена як одна зі спеціальностей новоствореного 1 вересня 2008 р. самостійного факультету фізичної культури і здоров’я людини. У результаті структурних змін до складу факультету тоді ж увійшла кафедра психофізіології та медичної психології (зав. кафедри д. мед. н., проф. Г. І. Кокощук).

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterјc@БO“ТJchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.